Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasında, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı Görüşe Açılmıştır” haber başlığı ile mevcut Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin yerine ikame edilmek üzere hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı’nın, ilgili kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması amacıyla Kamuoyunun bilgisine sunulduğu bildirilmektedir. Haberde ayrıca, taslağa ilişkin görüş ve önerilen Bakanlığa yazılı olarak bildirilmesi ve söz konusu önerilerin değerlendirileceği ifade edilmektedir.

Anılan taslak maddelerinin özenle incelenmesi ve Derneğimiz görüşlerinin oluşturulabilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Taslak Karayolu Taşıma Yönetmeliği metni haberin eklerinde paylaşılmakta olup, Derneğimiz tarafından yürütülen çalışmalarda değerlendirilmek üzere, üyelerimiz tarafından da incelenmesi ve olası görüşlerinin Derneğimiz ile paylaşılması hususu önem arz etmektedir.

Bakanlık tarafından yayınlanan Yönetmelik Taslağı’na ulaşmak için

Taslak Karayolu Taşıma Yönetmeliği
(http://www.und.web.tr/2017/taslak-karayolu-tasima-yonetmeligi.pdf) lütfen tıklayınız..
Kaynak: UND